Takarék Gazda Számlacsomag

Takarék Gazda Számlacsomag

Vállalkozói pénzforgalmi bankszámla a Nemzeti Agrárkamara, Kamarai kártyával rendelkező tagjai számára

A takarékok tradicionális partnerei a helyi agrárvállalkozásoknak, és változatos termékportfólióval állnak az agráriumban tevékenykedő üzleti partnereik rendelkezésére. A Takarék Gazda Számlacsomaggal Ön és agrárvállalkozása a mai üzleti viszonyokhoz rugalmasan alkalmazkodhat, és kihasználhatja a internetes bankolás kényelmét is.

Kinek ajánljuk?

Elsősorban olyan agrárvállalkozásoknak, amelyek

  • Teljes körű kiszolgálást szeretnének
  • Kihasználnák a kedvező számlavezetési és tranzakciós díjakat

A számlacsomag keretében az alábbi szolgáltatások érhetőek el:

  • teljes körű számlavezetés
  • bankkártya szolgáltatás
  • internetbank szolgáltatás
  • SMS szolgáltatás

NAK tagoknak számlanyitási akció 

 

Gazda Hitel - Gazda Kártya

A Takarék Gazdahitel-Gazdakártya az agrárágazatban tevékenykedő, valamint a vidékfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységet végző Ügyfelek likviditási gondjainak megoldására, forgóeszközeik és beruházásaik finanszírozására is egyaránt megoldást nyújt. A hitelkonstrukcióhoz az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány legfeljebb 80%-os készfizető kezessége kapcsolódik, kedvezményes kezességi díjjal.


Maximum 15 millió Ft hitelösszeg esetén könnyített fedezetű hitelként is igényelhető, azaz az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalása esetén ingatlan fedezetre nincs szükség. Ez esetben a hitel fedezeteként a következők szolgálnak:

- alapítványi készfizető kezesség,
- 3. személy készfizető kezessége,
- fehatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás alkalmazása a pénzforgalmi/fizetési számlákra

A hitel könnyebb felhasználása érdekében Takarék Gazdakártya néven egy speciális dizájnnal rendelkező MasterCard® ElectronicBusiness típusú bankkártya kerül kibocsátásra, amellyel Ön rugalmasan fizethet a MasterCard®Electronic kártya elfogadásra kijelölt helyeken, illetve készpénzt vehet fel a Takarékszövetkezeti Integráció több mint 1.000 készpénzkiadó automatájából és számos ország több ezer ATM-jéből. A Takarék Gazda Kártyán a hitelkereten felül elérhető pénzösszeg az Országos Betétbiztosítási Alap és a Garanciaközösség által védett.

A Takarék Gazdahitel keretösszege 1.000.000 forinttól 25.000.000 forintig terjedhet, futamideje 91 naptól 3 évig tarthat.

KEDVEZŐ KAMATOZÁSI FELTÉTELEK:

• a hitel kamata: 1 havi BUBOR1 + 4,5% kamatfelár/év,
• kezelési költség: 0,8%/év.

BUBOR: budapesti bankközi forint hitelkamatláb, a kereskedelmi bankok kihelyezési rátájának átlaga.

Kérjük, hogy a hitel igénylése és a hitelfelvétel során kellő körültekintéssel járjon el, és mérlegelje a törlesztőrészletek esetleges jövőbeni növekedésének lehetőségét is!

 

Gazda Hitel - Gazda Kártya Plusz

A Takarék Gazdahitel - Gazdakártya kedvezményes változata a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tagjai számára: A NAK tagjai 1% kamatkedvezményben részesülnek.

A Takarék Gazda Hitel - Gazda Kártya Plusz Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagsággal rendelkező Ügyfelek likviditási gondjainak megoldására, forgóeszközeik és beruházásaik finanszírozására is egyaránt megoldást nyújt. A hitelkonstrukcióhoz az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány legfeljebb 80%-os készfizető kezessége kapcsolódik, kedvezményes kezességi díjjal.
Maximum 15 millió Ft hitelösszeg esetén könnyített fedezetű hitelként is igényelhető, azaz az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalása esetén ingatlan fedezetre nincs szükség. Ez esetben a hitel fedezeteként a következők szolgálnak:

- alapítványi készfizető kezesség,
- 3. személy készfizető kezessége,
- fehatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás alkalmazása a pénzforgalmi/fizetési számlákra

A hitel könnyebb felhasználása érdekében Takarék Gazda Kártya néven egy speciális dizájnnal rendelkező MasterCard® ElectronicBusiness típusú bankkártya kerül kibocsátásra, amellyel Ön rugalmasan fizethet a MasterCard®Electronic kártya elfogadásra kijelölt helyeken, illetve készpénzt vehet fel a Takarékszövetkezeti Integráció több mint 1.000 készpénzkiadó automatájából és számos ország több ezer ATM-jéből. A Takarék Gazda Kártyán a hitelkereten felül elérhető pénzösszeg az Országos Betétbiztosítási Alap és a Garanciaközösség által védett.

A Takarék Gazdahitel keretösszege 1.000.000 forinttól 25.000.000 forintig terjedhet, futamideje 91 naptól 3 évig tarthat.KEDVEZŐ KAMATOZÁSI FELTÉTELEK:

• A hitel kamata: 1 havi BUBOR* + 3,5% kamatfelár/év.

Ez 1% kamatkedvezménnyel csökkentett felárat jelent a Takarék Gazda Hitel - Gazda Kártya konstrukcióhoz képest , amelynek feltétele, hogy az Ügyfél éves szinten a kölcsön összegével megegyező összegű számlaforgalmat bonyolítson a hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számláján.

• Kezelési költség: 0,8%/év.
Amennyiben az Ügyfél a SAPS területalapú támogatás előfinanszírozását is a hitelintézetnél veszi igénybe, a kezelési költség elengedésre kerül.

Közvetlen agrártámogatásokat megelőlegező kölcsön

A közvetlen támogatások teljes köre elérhető! Igényelje már most vállalkozása számára!

 A Takarékbank és a Szövetkezeti Hitelintézetek biztosítják a támogatásra jogosultak részére a mezőgazdasághoz kapcsolódó, az Európai Unió, valamint a Központi Költségvetés által finanszírozott, várható támogatások (egységes területalapú támogatás (SAPS), zöldítés komponens, termeléshez kötött támogatás, átmeneti nemzeti támogatás, fiatal termelő támogatása) részbeni megelőlegezését. A támogatás előfinanszírozásával gyorsabban juthat vállalkozása szabadon felhasználható kölcsönhöz, megkönnyítve gazdálkodása finanszírozását!

ELŐNYÖK

• az előfinanszírozás igénylése már a tárgyévi támogatási kérelem Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) történő benyújtása előtt megtörténhet
• nem szükséges tárgyi fedezet nyújtása
• egyszerű ügyintézés
• a visszafizetés elsődleges forrása a kifizető szerv által utalt támogatás összege
• gyors hitelhez jutás lehetősége
• forint alapú

IGÉNYBEVEVŐK KÖRE

Azok az MVH nyilvántartásában regisztrált mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők, családi gazdálkodók), akik a közvetlen támogatásokra (egységes területalapú támogatás, zöldítés komponens, termeléshez kötött támogatás, átmeneti nemzeti támogatás, fiatal termelő támogatása ) jogosultak.

 


FELTÉTELEK

• jogszerű földhasználat
• aktív gazda státusz
• köztartozás mentesség
• MVH regisztráció (ügyfél nyilvántartás)
• MVH felé bejelentett támogatási célszámla
• hitelképesség
• adott támogatásra való jogosultság
• Nem folyik az MVH által indított eljárás jogosultatlanul igénybe vett támogatás vagy egyéb okok miatt,
• nincs folyamatban végrehajtási eljárás, csődeljárás vagy felszámolás
• nincs a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott lejárt tartozása
• mezőgazdasági tevékenység folytatása
• állattartáshoz kapcsolódó támogatás esetén ENAR nyilvántartás igazolása


FINANSZÍROZÁSI ÖSSZEG

A várható támogatás 80-90%-a, de a 100%-ot is elérheti kiegészítő fedezet biztosításával, (fenti összeg tájékoztató jellegű, a tényleges finanszírozás összege függ a jogszabályokban előírt maximálisan támogatható terület nagyságától és a hitelbírálati folyamat eredményétől).

Vállalkozási formánként előírt általános cégdokumentáció, valamint minden gazdálkodási formánál további benyújtandó dokumentumok:

• MVH regisztrációs igazolás
• Tárgyévet megelőző évi támogatási határozat és mellékletei
• Amennyiben a tárgyévet megelőző támogatási határozat és mellékletei nem állnak rendelkezésre, számlakivonat, melyen igazolni tudja, az előző évi támogatás kiutalását (kivéve zöldítés komponens), majd a benyújtás után a tárgyévi támogatás igénylés.
• Zöld komponens előfinanszírozásnál nyilatkozat, hogy a zöldítés feltételeinek a gazda eleget tett
• Az elbírálás függvényében a fent felsoroltakon túl egyéb, a finanszírozó Szövetkezeti Hitelintézet/Takarékbank által kért dokumentum

Keresse, vegye igénybe további, speciálisan az agrárium részére elérhető termékeinket:

• Takarék Gazdahitel -Gazdakártya és Takarék Gazdahitel -Gazdakártya Plusz
• Agrár Széchenyi Kártya
• Takarék Gazda Számlacsomag
• MFB agrár refinanszírozási kölcsönök

Amennyiben Ön rendelkezik Takarék Gazdahitel - Gazdakártya Plusz termékkel, és a területalapú támogatást a Szövetkezeti Hitelintézet előlegezi meg Önnek, úgy a Takarék Gazdahitel - Gazdakártya Plusz kezelési költségét elengedjük!

Amennyiben a Takarék Gazdahitel-Gazdakártya szerződés megkötésének időpontjában a Szövetkezeti Hitelintézetnél rendelkezik az adott évre vonatkozó élő területalapú támogatást megelőlegező kölcsönszerződéssel - ideértve a több évre szóló rulírozó hitelszerződést is -, abban az esetben azonnal jogosulttá válik a kedvezményre a területalapú kölcsönszerződés megszűnéséig. Amennyiben a tárgyévre vonatkozóan később köt területalapú kölcsönszerződést a Szövetkezeti Hitelintézettel, abban az esetben a területalapú kölcsönszerződés megkötésének időpontját követő naptári negyedév kezdetétől nem kerül felszámításra a kezelési költség a területalapú kölcsönszerződés megszűnéséig.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A vonatkozó kondíciók, díjak és egyéb feltételek megtalálhatók a szolgáltatást nyújtó Hitelintézet mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményeiben, az Általános Szerződési Szabályban, Üzletszabályzatában .A részletes feltételekről érdeklődjön a szövetkezeti hitelintézetek kollégáinál!