Jogi Nyilatkozat

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik, felhasználásából - beleértve az esetlegesen hibásan vagy hiányosan közölt tartalmat is - eredő kártérítési, felelősségi igényeket visszautasítjuk.

Takarékszövetkezetünk nem vállal felelősséget az adatok, információk témájáért, helyességéért, teljességéért, pontosságáért, minőségéért; a mindenkori hatályos adatokat, információkat, általa nyújtott szolgáltatások feltételeit az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elhelyezett üzletszabályzatai és hirdetményei tartalmazzák. A weboldalon szereplő ajánlatok kötelezettség nélküliek. Az oldal egy részét vagy a teljes szöveget, beleértve az összes ajánlatot a Takarékszövetkezet mindenféle előzetes bejelentés nélkül kiterjesztheti, módosíthatja, részben vagy teljes egészében törölheti.


Felelősség kizárása:

A 3A Takarékszövetkezet nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, számítógépes vírusfertőzést, vonal- vagy rendszerhibát is.

 

Személyes adatok védelme:


A 3A Takarékszövetkezet semmiféle személyes adatot nem gyűjt, illetve kér az weboldalain, azzal, hogy Ön az Internet keresztül bármely személyes adatát elküldi a 3A Takarékszövetkezet részére, hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Takarékszövetkezet nyilvántartsa, kezelje. Takarékszövetkezetünk kijelenti, hogy bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezései szerint kezel. A 3A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

 

Banktitok védelme:

 

A 3A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

 

Szerzői jog:

 

A 3A Takarékszövetkezet weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azokat bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, nyomtatni kizárólag a 3A Takarékszövetkezet kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Tájékoztató az ismételt ügyfél átvilágítási kötelezettségről

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény szerint a Hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt ügyfél-átvilágítást! Kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében ez nem történt még meg, olvassa el részletes tájékoztatónkat az alábbi gombra kattintva!

Részletek