Takarékszelvény

Számlás és  betéti okiratos megtakarítási forma, amely 3 hónapos lejáratra váltható.

A Takarékszelvény sávos kamatozású, melynek kamatozása a lekötés ideje alatt fix, vagyis a kamat mértéke nem változik. A leköthető betéti összeg minimuma 10.000,- Ft. 

 

A Takarékszelvény egy és két névre is megnyitásra kerülhet, elhalálozási rendelkezés megadására lehetőség van. A lekötött betéthez a lekötési idő alatt hozzátenni, vagy abból részösszeget kivenni nincs lehetőség. A teljes lekötött pénzösszeg bármikor hozzáférhető, kamata ebben az esetben időarányosan kerül elszámolásra. A 3A Takarékszövetkezetnél kezelt Takarékszelvény betét az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által (Hpt.-ben foglalt rendelkezésekkel és kivételekkel), valamint a Garanciaközösség által biztosított.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Hirdetmények