1. Kezdőlap
  2. Vállalatok
  3. Hitelek
  4. Beruházási hitel

Beruházási hitel

A beruházási hitel a vállalkozások fejlesztéseinek, beruházásainak megfelelő formában, hosszútávon történő finanszírozására szolgáló hiteltípus.


A különböző vállalkozási célú, hosszútávon megtérülő fejlesztések megvalósításához, a tárgyi eszközök körébe tartozó vagyoni eszközök (gépek, berendezések, épületek, építmények) beszerzésének, felújításának, bővítésének, korszerűsítésének finanszírozására a Takarékszövetkezet beruházási és/vagy fejlesztési hitelt biztosít.

Miért előnyös?

 

- a beruházással, fejlesztéssel javítható az üzleti aktivitás,
- ütemezett törlesztésű, akár 10 éves futamidejű hitel,
- a beruházás megvalósításának időszaka alatt a tőketörlesztésre türelmi időszak igényelhető.

 

A hitelkonstrukció igénylésének feltétele:

 

A 3A Takarékszövetkezetnél vezetett pénzforgalmi bankszámla (meglévő, vagy igényléssel egyidejűleg megnyitott).

 

A kölcsön összege:


min.          Nincs meghatározva

max.          A vállalkozás minősítése, a vállalkozás teherbíró képessége, a felajánlott fedezetek értéke határozza meg, egyedi döntés alapján.

Futamidő:

min. 13 hónap,

max. 120 hónap

 
Saját erő mértéke:


Nincs előírva, nem szükséges.

 

Kölcsönigénylők köre:

 

-   jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
-  szövetkezetek,
-  egyéb gazdálkodó szervezetek,
-  egyéni vállalkozók,
-  mezőgazdasági őstermelők,
-  egyéni cégek.

 

Figyelembe vehető fedezetek:

- az elnyert támogatáson alapított zálogjog;
- ingatlanon alapított zálogjog;
- ingó vagyontárgyon, jogon, követelésen alapított zálogjog;
- intézményi garancia és készfizető kezesség;
- egyéb pénzügyi biztosíték (készpénz-, értékpapír óvadék).

 

A Hitelkérelmet az ügyfélnek írásban, aláírással ellátva, a kérelem alátámasztását szolgáló dokumentumokkal együtt kell benyújtani a Takarékszövetkezet által kiadott nyomtatványokon.

 

A hitelkonstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok:

 

- Hiteligénylő lap;
- Kiegészítő adatlap;
- Cégdokumentumok (társasági szerződés, cégbírósági bejegyzés, egyéni vállalkozók esetén vállalkozói igazolvány);
- Közjegyzői cégaláírási nyilatkozat (aláírásra jogosultak részéről);
- Utolsó két lezárt üzleti év pénzügyi beszámolói;
- Főkönyvi kivonat (elmúlt két év ill. aktuális év utolsó lezárt negyedéve/hónapja);
- 30 napnál nem régebbi NAV-, TB-, VPOP- együttes igazolás, valamint Önkormányzati igazolás helyi adók befizetéséről;
- Bankinformáció számlát vezető pénzintézettől, más pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlákról kivonat (eredeti 30 napnál nem régebbi banki igazolás szükséges);
- Pénzforgalmi terv a hitel lejáratáig (szöveges és számszaki);
- A hitelcél igazolására szolgáló beruházási dokumentumok (adás-vételi szerződés, építési dokumentációk, hatósági engedélyek);
- Meglévő önerő igazolása.

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy hivatalos tájékoztatónak.

 

A hitelkonstrukció igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokért keresse bizalommal a 3A Takarékszövetkezetfiókjait!

 

A Beruházási hitel konstrukcióról, illetve a vállalkozói hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

 

Hirdetmények