1. Kezdőlap
  2. Vállalatok
  3. Hitelek
  4. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020

Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 forrást kínál a mezőgazdasági termelés versenyképességének javításához, jó minőségű termékek előállításához.

Mik az előnyei az Agrár Forgóeszköz Hitelprogramnak?
 

- Államilag támogatott, 60%-os kamattámogatással
- Forintban igényelhető, nincs árfolyamkockázata, de a kamatozás a kiszámíthatóbb európai uniós pénzpiaci kamatlábhoz igazodik
- Igényelhetik a kiemelt állattenyésztési ágazatban tevékenykedő termeltetők is, valamint igényelhető tenyészállat vásárlására is
- Mezőgazdasági őstermelő és családi gazdálkodó is felveheti
Kezdő vállalkozások is finanszírozhatók
 
Kiknek ajánljuk az Agrár Forgóeszköz Hitelt?


- A Hitelprogramot a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó, az állattenyésztési (ide értve halgazdálkodási tevékenységet is), kertészeti és a növénytermesztési ágazatban tevékenykedő termelők, illetve baromfi, nyúl-, szarvasmarha- (utóbbiba beleértve a tej- és húshasznosítást) és sertéstenyésztéssel foglalkozó termeltetők vehetik igénybe.

 

A hitelprogramban az alábbi vállalkozás vehet részt:

 

- az egyéni vállalkozás,
- a gazdasági társaság,
- a szövetkezet,
- az európai részvénytársaság, vagy
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 3. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő, akinek/amelynek mezőgazdasági üzeme Magyarország területén található és elsődleges mezőgazdasági tevékenységet folytat, vagy aki/amely a baromfi, nyúl, sertés és szarvasmarha állattenyésztési ágazatban termeltető tevékenységet folytat, és a tevékenység szerinti, országos érdekképviseleti szerv, vagy köztestület ajánlásával és termeltetői szerződéses kapcsolatokkal rendelkezik.
 
Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram jellemzői:

Hitelösszeg A hitel összege nem lehet kevesebb, mint 1M Ft és nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelők és halgazdálkodók esetében az 50M Ft-ot, termeltetők esetében az 500M Ft-ot
Saját erő A saját erő mértékét a hitelt nyújtó Hitelintézet jogosult a saját belső szabályzata szerint megállapítani.
Devizanem A hitel forintban igényelhető.
Ügyleti kamat 3 havi EURIBOR + RKAF*** + legfeljebb 3,5 % kamatfelár évente.

Hitelbírálati díj

A hitelt nyújtó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint.
Szerződéskötési díj Legfeljebb egyszeri 1%, amely a szerződéskötést követően kerül felszámításra a hitel teljes összege után.
Módosítási díj A hitelt nyújtó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint.
Rendelkezésre tartási díj 0,4%/év
Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási idő A szerződéskötéstől számított legfeljebb 1 év
Lejárat A szerződéskötéstől számított legalább 2 év, de legfeljebb 6 év
Türelmi idő

A szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év

* Az éves kamat a 3 havi EURIBOR mértéke, és az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló földművelésügyi minisztériumi rendelet feltételrendszere szerint alakul.

 

** Egy vállalkozás által az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében felvett hitelek együttes összege nem haladhatja meg az 500 millió forintot.

 

*** Az RKAF az MFB kamatfelára. Mértéke évente változik, az MFB Zrt. a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra. Megtekinthető itt: https://www.mfb.hu/bankrol/refinanszirozasi-kamatfelarak

 
Kamattámogatás:


A Hitelprogram keretében a hatályos hitelszerződéssel rendelkező vállalkozások részére a földművelésügyi miniszter az esedékes kamatfizetéshez kamattámogatást - ennek mértéke jelenleg a hitelkamat 60%-a, de legfeljebb évi 4% lehet - biztosít.

 
A hitelkérelem benyújtása:


A hitelkérelmet a hitelprogramban résztvevő szövetkezeti hitelintézetekhez lehet benyújtani.

 
További információ


Amennyiben felkeltettük érdeklődését és az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 feltételeiről tájékozódna, a hitelprogramban résztvevő szövetkezeti hitelintézetek munkatársai szívesen állnak rendelkezésére.


Az Európai Beruházási Bank (EIB), Luxembourg által refinanszírozott forgóeszköz hitel.


A program keretében folyósított hitelek egy részét az MFB Zrt. az Európai Beruházási Bank (EIB), Luxembourg nemzetközi fejlesztési intézmény által biztosított, ún. Global Loan hitelkeretből finanszírozza. Az EIB által biztosított előnyös forrásköltséget és hosszú futamidőt az MFB Zrt. a program hitelfelvevők számára kedvező feltételeiben érvényesíti.


Ez a tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy hivatalos tájékoztatónak, célja a Hitelprogram iránti érdeklődés felkeltése. A Hitelprogram részletes kondíciói, a szerződéskötés feltételei, a kapcsolódó díjtételek, a kamatok mértéke és a további információk megtalálhatók az igénylés helyén a szolgáltatást nyújtó Hitelintézet mindenkor hatályos Hirdetményében valamint a www.mfb.hu weboldalon.

 

 A hitel konstrukcióról, illetve a vállalkozói hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben és Üzletszabályzatban tájékozódhat.

 

 

Hirdetmények