1. Kezdőlap
  2. Vállalatok
  3. Hitelek
  4. Rulírozó hitel

Rulírozó hitel

A rulírozó hitel, olyan forgóeszköz célra nyújtott rugalmas hitelkeret, ahol a hitel igénybevétele és visszatöltése az Ügyfél kezdeményezése alapján történik.

A rulírozó hitel megoldás nyújt a vállalkozások átmeneti, esetleges szezonalitással, vagy egy elnyert pályázat előfinanszírozásával összefüggő forrásszükségletének eseti és rendszeres biztosítására. A rulírozó hitellel a vállalkozás - a hitel lejáratáig - a visszafizetés arányában ismételten igénybe veheti a rendelkezésre bocsátott hitelkeret teljes összegét.

 

Ebben a hiteltípusban ötvöződnek a folyószámlahitel és az eseti hitel előnyei.

 

Miért előnyös?

 

- a hitelkeret egyszerűen hozzáférhető és törleszthető,
- a törlesztés nagysága és időpontja a hitelszerződésben nem meghatározott, az egyedül a cég pillanatnyi likviditási helyzetétől és a menedzsment döntésétől függ,
- hitelcéltól függően akár szabadon is felhasználható,
- kamatot csak a ténylegesen hitelként felhasznált összeg után kell megfizetni.

 

Futamideje: maximum 12 hónap

 

A hitelkonstrukció igénylésének feltétele:

 

- A 3A Takarékszövetkezetnél vezetett pénzforgalmi bankszámla (meglévő, vagy igényléssel egyidejűleg megnyitott).

- A hitelt felvevő vállalkozásnak vállalnia kell, hogy évente minimum hitelkeret 3-szorosának (de lehet 5-szörös, hitelarányos, kizárólagos,) egyedi döntéstől függően megfelelő terhelési számlaforgalmat bonyolít a Hitelintézetnél vezetett számláján.

 

Kölcsönigénylők köre:

 

- jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
- szövetkezetek,
- egyéb gazdálkodó szervezetek,
- egyéni vállalkozók,
- mezőgazdasági őstermelők,
- egyéni cégek.

 

Figyelembe vehető fedezetek:

 

- ingatlanon alapított zálogjog;
- ingó vagyontárgyon, jogon, követelésen alapított zálogjog;
- intézményi garancia és készfizető kezesség;
- egyéb pénzügyi biztosíték (készpénz-, értékpapír óvadék).

 

A Hitelkérelmet az ügyfélnek írásban, aláírással ellátva, a kérelem alátámasztását szolgáló dokumentumokkal együtt kell benyújtani a Takarékszövetkezet által kiadott nyomtatványokon.

 

A hitelkonstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok:

 

- Hiteligénylő lap;
- Kiegészítő adatlap;
- Cégdokumentumok (társasági szerződés, cégbírósági bejegyzés, egyéni vállalkozók esetén vállalkozói igazolvány);
- Közjegyzői cégaláírási nyilatkozat (aláírásra jogosultak részéről);
- Utolsó két lezárt üzleti év pénzügyi beszámolói;
- Főkönyvi kivonat (elmúlt két év ill. aktuális év utolsó lezárt negyedéve/hónapja);
- 30 napnál nem régebbi NAV-, TB-, VPOP- együttes igazolás, valamint Önkormányzati igazolás helyi adók befizetéséről;
- Bankinformáció számlát vezető pénzintézettől, más pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlákról kivonat (eredeti 30 napnál nem régebbi banki igazolás szükséges);
- Pénzforgalmi terv a hitel lejáratáig (szöveges és számszaki).

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy hivatalos tájékoztatónak

 

A hitelkonstrukció igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokért keresse bizalommal a 3A Takarékszövetkezet fiókjait!

 

A Rulírozó hitel konstrukcióról, illetve a vállalkozói hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

 

 

Hirdetmények