1. Kezdőlap
  2. Vállalatok
  3. Hitelek
  4. TakarékHitel Plusz

TakarékHitel Plusz

A Takarék Hitel Plusz hitelkonstrukció keretében éven túli beruházási és forgóeszközhitelek igényelhetők.

A termékhez automatikusan kapcsolódik a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása, emiatt a szokásosnál kevesebb tárgyi fedezet is elegendő lehet, valamint a hitel kedvező kamatfeltételek mellett igényelhető a Növekedési Hitelprogram keretében is.


A hitelt olyan, legalább 2 teljes év lezárt működéssel rendelkező devizabelföldi gazdasági társaságok valamint szövetkezetek igényelhetik, amelyek éves nettó árbevétele eléri a 10 millió forintot és a Számviteli törvény szabályai szerint Éves beszámolót, vagy Egyszerűsített éves beszámolót készítenek.


Egyéb főbb feltételek

A minősítés dátumához, valamint a kezességi kérelem benyújtásának napjához képest 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességi igazolásokkal rendelkezik vagy szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban;
A hiteligénylőnek nincs átütemezett köztartozása;
A hiteligénylő és az esetleges kapcsolódó vállalkozások - a hitelkérelem benyújtásakor, illetve az azt megelőző 5 évben - nem állnak/álltak csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás (végelszámolás alól kivétel a kapcsolódó vállalkozás) alatt, valamint nincs ellenük folyamatban végrehajtási eljárás;
A hitelt kérő társaságnak és a kapcsolódó vállalkozásoknak a KHR-ben nyilvántartott adatai alapján, a hitelkérelem benyújtásakor, illetve az azt megelőző 5 évben lejárt (és vissza nem fizetett) hitele, hitelezési vesztesége vagy 30 napot meghaladó fizetési késedelme nem lehet;
A hitelt kérő vállalkozás nem az EVA vagy a KATA szerint adózik;
A hitelt kérő vállalkozás saját tőkéje nem lehet negatív;
A hitelt kérő vállalkozásnak az utolsó lezárt pénzügyi évében nem negatív a vállalkozási eredménye;
 

 

A hitel összege

 

min. 3M Ft, max. 100M Ft

 

Saját erő mértéke:

 

beruházási hitel esetében a beruházás tervezett (bruttó vagy nettó - elszámolástól függő) költségénék legalább 20%-a.
 

A hitel futamideje


• beruházási hitel esetén: 13 - 120 hónap
• forgóeszköz hitel esetén: 13 - 60 hónap (NHP esetében 36 hónap)

 

Rendelkezésre tartási idő (lehívási periódus)


• beruházási hitel esetén: max. 24 hónap
• forgóeszköz hitel esetén: max. 3 hónap

 

Maximális türelmi idő


• beruházási hitel esetén a lehívási periódust követően legfeljebb 12 hónap
• forgóeszköz hitel esetén legfeljebb 6 hónap


Kondíciók

 

- egyszeri, kedvezményes kezességi díj (az ügyfél fizeti az GHG Zrt. részére)
- a termék részletes kondícióit és díjait a Takarékszövetkezet aktuális vállalkozói hitel hirdetménye tartalmazza
 

Törlesztés:

 

- Naptári negyedéves és havi tőketörlesztésre is lehetőség van, illetve egyedi ütemezés is lehet.
- A tőke törlesztése:
- negyedéves tőketörlesztés esetén a türelmi idő lejárati dátumát (év/hó/nap) követő legközelebbi naptári negyedév végén (utolsó munkanapján),
- illetve havi tőketörlesztés esetén a türelmi idő lejárata hónapjának végén (utolsó munkanapján)


kezdődik, majd ezt követően havonta / naptári negyedévente a hónap / negyedév utolsó munkanapján, illetve az utolsó törlesztő részlet esetén a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján esedékes.

 

A hitel biztosítékai

 

- a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása, valamint
- a Takarékszövetkezet javára kiállított felhatalmazás azonnali beszedési megbízás


Igényelt hitelösszegtől függetlenül kötelezően bevonandó fedezetek:

 

- Forgalomképes ingatlan - Jelzálogjog a kölcsön és járulékai erejéig az Ügyfél, illetve harmadik személy (természetes személy vagy devizabelföldi gazdasági társaság) biztosítéknyújtó tulajdonát képező ingatlanon
- Egyedi azonosításra alkalmas ingóságok - Jelzálogjog a kölcsön és járulékai erejéig az Ügyfél, illetve harmadik, természetes személy biztosítéknyújtó tulajdonát képező ingóságokon
 

50M Ft összegű, illetve ezt el nem érő hitelösszeg esetén mindig kötelező dologi fedezet bevonása, azonban a Hitelintézet dönthet arról, hogy az ingatlan vagy ingóság legyen a fenti kritériumoknak megfelelően.

 

50M Ft-ot meghaladó hitelösszeg esetén ingatlan fedezet bevonása mindig kötelező a fenti kritériumoknak megfelelően.

 

Opcionálisan bevonható fedezetek:

 

- Természetes személy tulajdonos készfizető kezessége (csak indokolt esetben)
 

 A hitel konstrukcióról, illetve a vállalkozói hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben és Üzletszabályzatban tájékozódhat.

 

Egyéb kapcsolódó dokumentumok:

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.: Üzletszabályzat http://garantiqa.hu/dokumentumtar/uzletszabalyzat-hirdetmeny/

 

 

Hirdetmények