Bankgarancia

Bankgarancia nyújtása

Takarékszövetkezetünk a vállalkozások számára különböző bankgaranciák kibocsátását vállalja, igényeikhez és felmerült ügyleteikhez kapcsolódóan. A bankgarancia kibocsátásának alapfeltételei, a vállalkozás hitelképesség vizsgálatának folyamata és dokumentumszükséglete, a biztosítékok köre minden esetben egyedi döntés eredményeként jön létre. A kibocsátott bankgarancia kondíciói is ügyfélreszabottan, egyedileg kerülnek kialakításra.
A Takarékszövetkezet ügyfeleitől az alábbi garancia fajtákra fogad el megbízásokat.

 

- Teljesítési bankgarancia
- Jóteljesítési bankgarancia
- Jótállási bankgarancia
- Fizetési bankgarancia
- Jövedéki-biztosítéki bankgarancia


Teljesítési bankgarancia
A hitelintézet arra vállal visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget, hogy amennyiben ügyfele megszegi a szerződésben rögzített kötelezettségét (nem szállítja le az árut, nem helyezi üzembe a leszállított berendezést, nem fejezi be időre az építési munkálatokat stb., vagy teljesítése egyébként nem szerződésszerű), akkor a hitelintézet a garanciában meghatározott összeget kifizeti. A megbízó olyan szerződő fél, aki a másik vele szerződő fél részére valamilyen szolgáltatás elvégzésére köteles, pl. az eladó, vállalkozó, szállító, a kedvezményezett pedig a vevő, aki a szolgáltatást megrendeli.

A teljesítési garancia a teljesítési biztosítékot (alapesetben zárolt betét, azaz pénzlekötés) váltja ki. A - jellemzően a szerződéses összeg 10%-át kitevő - teljesítési garancia biztosítja, hogy a vállalkozónak érdeke fűződjön a szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez. Célja, hogy a megrendelőnek fedezetet nyújtson arra az esetre, ha a vállalkozó nem szerződésszerűen, késve vagy hibásan teljesít, és a kijavítást nem kezdi meg határidőben. Ellenkező esetben a garancia lehívásra kerül és a nem szerződésszerű teljesítésből eredő károkat, munkákat ebből az összegből fizetik ki, illetve ez az összeg fedezi az újabb kivitelező/szerződő partner felkutatásának költségeit. Abban az esetben, ha a vállalkozó szerződésszerűen teljesített és megtörtént a teljesítés igazolása, akkor van szükség a jóteljesítési garanciára.

 

Jóteljesítési bankgarancia
A szerződésszerű és ezt követően a jótállási, szavatossági időszak alatt a kötelezettet terhelő kötelezettségek teljesítését garantálja a kedvezményezett számára. A "jóteljesítési garancia" mértéke jellemzően a számlák értékének 5%-a, és ezt az elvégzett munka minőségének biztosítékaként tartanak fent, akár éveken keresztül is.

 

Szavatossági, jótállási bankgarancia
Nagyobb beruházások befejezését követően mindig létezik egy garanciális időszak, amely alatt felszínre kerülhetnek esetleges hiányosságok, hibák, melyeket a munkát végző cégnek javítania kell. A szavatossági garanciában a bank arra az esetre vállal fizetési ígéretet, ha az ügyfele a szerződésben meghatározott időn belül nem végzi el a hibák javítását, azaz szavatossági/jótállási kötelezettségének nem tesz eleget. A megbízó jellemzően a vállalkozó, a kedvezményezett pedig a megrendelő.

 

Fizetési garancia
A fizetési garancia az szerződésében rögzített fizetési kötelezettségének biztosítására szolgál. A fizetési garanciában a hitelintézet arra vállal visszavonhatatlan kötelezettséget, hogy fizet a garancia kedvezményezettjének, amennyiben ügyfele a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. A megbízó olyan szerződő fél, aki a másik, vele szerződő fél részére pénzösszeg fizetésére köteles, pl. a vevő, megrendelő, bérlő, adós; a kedvezményezett pedig a vele szerződő fél, pl. az eladó szállító, bérbe adó, hitelező.

 

Jövedéki garancia
Jövedéki termékek előállításához, forgalmazásához, illetve az ún. jövedéki eljárásokhoz szükséges. A belföldi és külföldről származó jövedéki termékek forgalmazásával kapcsolatos garanciák. Szövegüket a Jövedéki törvény határozza meg.

 

Keretgarancia a vételár-garancia egyik változata. A keretgaranciák a vételár-átutalások folyamatos teljesítését biztosítják. A fizetés sima átutalással történik. Igénybejelentésre csak a fizetések elmaradása esetén kerül sor.
A Bankgarancia konstrukcióról, illetve a vállalkozói bankgarancia nyújtás tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

 

 

Hirdetmények